Prohlášení o ochraně osobních údajů

1. Ochrana osobních údajů v kostce

Obecná upozornění

Následující informace vám poskytují jednoduchý přehled o tom, co se děje s vašimi osobními údaji při návštěvě našich webových stránek. Osobní údaje jsou všechna data, podle kterých vás lze osobně identifikovat. Podrobné informace o ochraně osobních údajů naleznete v našem prohlášení o ochraně osobních údajů uvedeném pod tímto textem.

Sběr dat na našich webových stránkách

Kdo je zodpovědný za shromažďování údajů na tomto webu?

Zpracování dat na těchto webových stránkách provádí provozovatel webových stránek. Jeho kontaktní údaje naleznete v tiráži (impressum) na těchto webových stránkách.

Jak zaznamenáváme vaše údaje?

Jedním ze způsobů, jak vaše údaje získáváme, je, že nám je sami poskytnete. Může se jednat např. o údaje, které zadáte do kontaktního formuláře.
Další údaje se shromažďují automaticky při návštěvě webových stránek prostřednictvím našich informačních systémů. Jedná se především o technické údaje (např. internetový prohlížeč, operační systém nebo čas otevření stránky). Sběr těchto údajů se provádí automaticky, jakmile na naše webové stránky vstoupíte.

Na co vaše údaje používáme?

Část těchto údajů se shromažďuje, aby se zajistilo bezchybné poskytování webových stránek. Další údaje mohou být použity k analýze chování uživatelů.

Jaká práva v souvislosti se svými osobními údaji máte?

Máte právo kdykoliv získat bezplatné informace o původu, příjemci a účelu vašich uložených osobních údajů. Máte také právo požadovat opravu, zablokování nebo výmaz těchto údajů. Máte-li k tomuto tématu či jakémukoli jinému tématu souvisejícímu s ochranou osobních údajů dotazy, můžete se kdykoli obrátit na adresu uvedenou v kontaktních údajích. Dále máte právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu.

Kromě toho máte za určitých okolností právo vyžadovat omezení zpracování svých osobních údajů. Podrobnosti naleznete v zásadách ochrany osobních údajů v části „Právo na omezení zpracování“.

Nástroje pro analýzu a nástroje třetích stran

Když navštívíte naše webové stránky, může být vaše chování při prohlížení webu statisticky vyhodnocováno. K tomu dochází především pomocí souborů cookie a tzv. analytických programů. Analýza chování při prohlížení webu je obvykle anonymní. Chování při prohlížení webu nelze vysledovat zpět k vám.

Tuto analýzu můžete odmítnout nebo jí zabránit tím, že některé nástroje nebudete používat. Podrobné informace o těchto nástrojích a vašich možnostech vznést námitku naleznete v následujícím prohlášení o ochraně údajů.

2. Obecné pokyny a povinné informace

Ochrana osobních údajů

Provozovatelé těchto stránek berou ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. Zpracováváme vaše osobní údaje důvěrně a v souladu jak se zákonnými předpisy o ochraně údajů, tak s těmito zásadami ochrany osobních údajů.
Během návštěvy tohoto webu dochází ke sběru různých osobních údajů. Osobní údaje jsou data, pomocí kterých vás lze osobně identifikovat. Tyto zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, jaké informace shromažďujeme a na co je používáme. Vysvětlují také, jak a za jakým účelem se to děje.
Upozorňujeme na to, že přenos údajů přes internet (např. při e-mailové komunikaci) může vykazovat bezpečnostní mezery. Úplná ochrana údajů před přístupem třetích stran není možná.

Informace k odpovědnému subjektu

Správce osobních údajů zpracovávaných na tomto webu je:

Heinrich Büscher GmbH
– Sonnenschutzsysteme –
Rodeweg 18
D-37081 Göttingen

Telefon: +49 (0)551 69 32 3-7
E-Mail: datenschutz@buescher-sonnenschutz.de

Správce osobních údajů je fyzická nebo právnická osoba, která samostatně nebo spolu s ostatními rozhoduje o účelech a způsobech zpracování osobních údajů (např. jménech, e-mailových adresách apod.).

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pro naši společnost jsme jmenovali níže uvedeného pověřence pro ochranu osobních údajů.

Dr. Machunsky Datenschutz & Compliance GmbH
Jan N. Machunsky
Mittelbergring 61
37085 Göttingen

Telefon: 0049(0)551-30541012
E-Mail: datenschutz@buescher-sonnenschutz.de

Odvolání souhlasu se zpracováním údajů

Mnohé činnosti zpracování dat jsou možné pouze s vaším výslovným souhlasem. Dříve udělený souhlas můžete kdykoli odvolat. K tomu postačí neformální oznámení e-mailem na naši adresu. Zákonnost zpracování údajů provedeného do odvolání zůstává tímto odvoláním neovlivněna.

Právo vznést námitku proti zpracování údajů ve zvláštních případech a také proti zpracování pro účely přímého marketingu (článek 21 GDPR)

Pokud dojde ke zpracování údajů na základě článku 6 odst. 1 písm. e nebo f GDPR, máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů z důvodů, které vyvstávají z vaší konkrétní situace. To platí i pro profilování na základě těchto ustanovení. Příslušný právní základ, který se ke zpracování vztahuje, lze nalézt v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Podáte-li odvolání, nebudeme nadále zpracovávat vaše příslušné osobní údaje. Údaje zpracujeme jen v případě, že můžeme dokázat přesvědčivé ochranné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami nebo pokud zpracování slouží k vymáhání, uplatnění nebo hájení právních nároků před soudem (odvolání dle čl. 21 odst. 1 GDPR).

Pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávány za účelem přímého marketingu, máte právo kdykoliv podat odvolání proti zpracování svých osobních údajů k takovýmto účelům. To platí i pro profilování, pokud je s přímým marketingem spojeno. Pokud podáte odvolání, vaše osobní údaje již poté nebudou používány pro účely přímého marketingu (odvolání dle čl. 21 odst. 2 GDPR).

Právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu

V případě porušení GDPR mají dotčené osoby právo podat stížnost k dozorovému úřadu, zejména v členském státě, v němž mají obvyklé bydliště, místo výkonu povolání nebo v němž došlo k údajnému porušení. Právo na podání stížnosti vás nezbavuje žádného jiného práva na správní či soudní opravné prostředky.

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo si nechat zaslat buď na sebe nebo na jinou osobu údaje, které zpracováváme na základě vašeho souhlasu nebo při plnění smlouvy, ve standardním, strojově čitelném formátu. Pokud požadujete přímé předání údajů jiné odpovědné osobě, proběhne to pouze tehdy, bude-li to technicky proveditelné.

Šifrování SSL, resp. TLS

Tato stránka z bezpečnostních důvodů a na ochranu přenosu důvěrného obsahu, jako jsou objednávky nebo požadavky, které zasíláte nám jako provozovateli webu, používá šifrování SSL nebo TLS. Šifrované připojení poznáte podle toho, že se řádek adresy prohlížeče změní z „http: //“ na „https: //“ a podle symbolu zámku v řádku prohlížeče.
Když je aktivováno šifrování SSL, resp. TLS, nemohou být údaje, které nám předáváte, současně čteny třetími stranami

Informace, blokování, odstranění a úpravy

V rámci platných zákonných předpisů máte vždy právo na bezplatný přístup k informacím o vašich uložených osobních údajích, jejich původu, příjemcích a účelu jejich zpracování, případně právo k úpravě, blokování či výmaz těchto dat. Máte-li dotazy k tomuto či jakémukoli jinému tématu souvisejícímu s osobními údaji, můžete se na nás kdykoli obrátit na adrese uvedené v tiráži.

Právo na omezení zpracování

Máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů. V této věci se na nás můžete kdykoli obrátit na adrese uvedené v tiráži. Právo na omezení zpracování máte v následujících případech:

  • Pokud napadnete správnost vašich osobních údajů, které jsou u nás uloženy, obvykle potřebujeme čas tuto skutečnost ověřit. Po dobu trvání auditu máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů.
  • • Pokud zpracování vašich osobních údajů proběhlo či probíhá nezákonně, můžete namísto výmazu požádat o omezení zpracování dat.
  • • Pokud již nadále nepotřebujeme vaše osobní údaje, které ale vy potřebujete k uplatnění, hájení či vymáhání právních nároků, máte právo namísto výmazu požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů.
  • • Pokud chcete vznést námitku dle čl. 21 odst. 1 GDPR, musí být zváženy jak vaše, tak naše zájmy. Dokud ještě není jasné, čí zájmy převažují, máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů.

Pokud jste omezili zpracování vašich osobních údajů, mohou být tato data (s výjimkou jejich uchovávání) zpracována pouze s vaším souhlasem nebo pro vymáhání, uplatnění nebo hájení právních nároků nebo k ochraně práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo členského státu.

3. Sběr údajů na našich webových stránkách

Soubory cookie

Tyto internetové stránky používají částečně takzvané soubory cookie. Soubory cookie nepůsobí na vašem počítači žádnou škodu a neobsahují viry. Soubory cookie činí naši nabídku uživatelsky přívětivější, efektivnější a bezpečnější. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které jsou uloženy na vašem počítači a které ukládá váš prohlížeč.

Většina námi používaných souborů cookie jsou tzv. relační soubory cookie. Po skončení vaší návštěvy jsou automaticky vymazány. Ostatní soubory cookie zůstávají uloženy na vašem koncovém zařízení, dokud je nevymažete. Tyto soubory nám umožňují váš prohlížeč rozpoznat při opakované návštěvě.

Můžete svůj prohlížeč nastavit tak, že budete o používání souborů cookie informování, povolíte je jen v jednotlivých případech, můžete vyloučit jejich přijetí pro konkrétní situace nebo i je zcela vyloučit, nebo i aktivovat jejich automatické vymazání při uzavření prohlížeče. Při deaktivaci cookies může být funkčnost tohoto webu omezena.

Soubory cookie, které jsou nezbytné k provedení procesu elektronické komunikace nebo k zajištění některých požadovaných funkcí (např. funkce nákupního košíku), jsou zpracovány na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na ukládání cookies pro technicky bezchybné a optimalizované poskytování svých služeb. Pokud jsou ukládány jiné soubory cookie (např. soubory cookie pro analýzu vašeho chování při prohlížení webu), budou v těchto zásadách ochrany osobních údajů uvedeny zvlášť.

Soubory protokolu na serveru

Poskytovatel stránek shromažďuje a automaticky ukládá informace v takzvaných souborech protokolu na serveru, které nám váš prohlížeč automaticky předává. Jsou to:

  • typ prohlížeče a verze prohlížeče
  • používaný operační systém
  • referrer URL
  • název hostitele přistupujícího počítače
  • čas požadavku na serveru
  • IIP adresa

Slučování těchto údajů s jinými datovými zdroji se neprovádí.
Sběr těchto údajů probíhá podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem o technicky bezchybnou prezentaci a optimalizaci svého webu – k tomuto účelu musejí být zaznamenávány serverové přihlašovací protokoly.

Kontaktní formulář

Pokud nám prostřednictvím kontaktního formuláře pošlete žádost, budou údaje z poptávkového formuláře, včetně vámi uvedených kontaktních údajů, uchovávány pro účely zpracování žádosti a v případě následných dotazů. Tyto údaje bez vašeho souhlasu dále nepředáváme.
Zpracování údajů zadaných do kontaktního formuláře tedy vychází výlučně z vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR). Tento souhlas můžete kdykoli odvolat. K tomu postačí neformální oznámení e-mailem na naši adresu. Zákonnost zpracování údajů provedeného před odvoláním souhlasu zůstává odvoláním neovlivněna.

Údaje, které jste zadali do kontaktního formuláře, u nás budou uchovány, dokud nás nepožádáte o jejich smazání, neodvoláte svůj souhlas s uchováním nebo dokud nezanikne účel pro jejich uchování (např. po ukončeném zpracování vašeho požadavku). Mandatorní zákonné předpisy – zejména lhůty pro uchování – zůstávají nedotčeny.

Komunikace prostřednictvím e-mailu, telefonu nebo faxu

Jestliže nás kontaktujete e-mailem, telefonicky nebo faxem, bude váš požadavek, včetně všech z něj odvozených osobních údajů (jméno, požadavek), uložen a zpracován pro účel zpracování vaší žádosti. Tyto údaje bez vašeho souhlasu dále nepředáváme.
Zpracování těchto údajů probíhá podle čl. 6 odst. 1 písm. B GDPR, pokud váš požadavek souvisí s plněním smlouvy nebo je nezbytný k provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy. Ve všech ostatních případech je zpracování založeno na vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR) a/nebo našich oprávněných zájmech (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR), protože máme oprávněný zájem na efektivním zpracování dotazů, které nám adresujete.
Údaje, které jste nám zaslali prostřednictvím kontaktních žádostí, u nás budou uchovány, dokud nás nepožádáte o jejich smazání, neodvoláte svůj souhlas s uchováním nebo dokud nezanikne účel pro jejich uchování (např. po uzavřeném zpracování vaší žádosti). Mandatorní zákonné předpisy – zejména lhůty pro uchování – zůstávají nedotčeny.

Registrace na tomto webu

Můžete se zaregistrovat na našich webových stránkách a využít tak další funkce na webu. Údaje zadané za tímto účelem používáme pouze pro využití příslušné nabídky nebo služby, pro kterou jste se zaregistrovali. Povinné údaje požadované při registraci musejí být uvedeny kompletně. V opačném případě registraci odmítneme.

V případě důležitých změn, jako je rozsah nabídky nebo technické změny, používáme e-mailovou adresu, kterou jste uvedli při registraci, abychom vás touto cestou informovali.

Zpracování údajů zadaných při registraci probíhá na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR). Souhlas můžete kdykoli odvolat. K tomu postačí neformální oznámení e-mailem na naši adresu. Právoplatnost již provedeného zpracování údajů zůstává odvoláním nedotčena.
Údaje shromážděné při registraci budou u nás uloženy, dokud jste zaregistrováni na našich webových stránkách, a budou smazány až poté. Zákonné lhůty pro uchovávání zůstávají nedotčeny.

Zpracování údajů (údaje o zákaznících a smlouvách)

Osobní údaje shromažďujeme, zpracováváme a používáme, pouze pokud jsou nezbytné pro vytvoření, obsah nebo změnu právního vztahu (inventární údaje). To se děje na základě čl. 6 odst. 1 písm. 1 písm. b GDPR, který umožňuje zpracování dat pro účely plnění smlouvy nebo předsmluvních opatření. Shromažďujeme, zpracováváme a používáme osobní údaje o používání našeho webu (údaje o používání), pouze pokud je to nezbytné k tomu, abychom uživateli umožnili využívat službu nebo fakturovat.

Shromážděné údaje o zákaznících budou vymazány po dokončení objednávky nebo ukončení obchodního vztahu. Zákonné lhůty pro uchovávání zůstávají nedotčeny.

Přenos údajů při uzavírání smlouvy o online obchodech, prodejcích a expedici zboží

Osobní údaje předáváme třetím stranám, pouze pokud je to nezbytné v souvislosti se zpracováním smlouvy, například společnosti pověřené dodávkou zboží nebo úvěrové instituci pověřené zpracováním platby. K dalšímu přenosu údajů nedochází nebo probíhá pouze tehdy, pokud jste s přenosem výslovně souhlasili. Vaše údaje nebudou předány třetím stranám bez vašeho výslovného souhlasu, např. pro reklamní účely.
Základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR, který umožňuje zpracování dat pro účely plnění smlouvy nebo předsmluvních opatření.

4. Pluginy a nástroje

Webová písma Google

Tato stránka používá pro jednotné zobrazení písem tzv. Webová písma, která poskytuje Google. Písma Google se instalují lokálně. Nenavazuje se žádné připojení k serverům Google.

OpenStreetMap

Používáme mapovou službu OpenStreetMap (OSM). Poskytovatelem je společnost Open Street Map Foundation (OSMF), 132 Maney Hill Road, Sutton Coldfield, West Midlands, B72 1JU, Spojené království.

Pokud navštívíte webovou stránku, na které je integrována služba OpenStreetMap, vaše IP adresa a další informace o vašem chování na této webové stránce budou předány společnosti OSMF. OpenStreetMap může za tímto účelem ukládat soubory cookie ve vašem prohlížeči. Jedná se o textové soubory, které jsou uloženy na vašem počítači a umožňují analýzu vašeho užívání této webové stránky. Ukládání souborů cookies můžete zakázat prostřednictvím příslušného nastavení svého prohlížeče. Upozorňujeme však na to, že v takovém případě možná nebudete moci využívat všechny funkce těchto internetových stránek.

Vaše poloha může být také zaznamenávána, pokud to povolíte v nastavení zařízení – např. například na svém mobilním telefonu. Poskytovatel těchto stránek nemá žádný vliv na tento přenos dat. Podrobnosti lze nalézt v prohlášení o ochraně osobních údajů služby OpenStreetMap pod následujícím odkazem: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy.

Službu OpenStreetMap používáme v zájmu atraktivity prezentace našich online nabídek a pro snadné vyhledání míst, která uvádíme na našem webu. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

5. Vlastní služby

Žádosti o zaměstnání

Nabízíme vám možnost přihlásit se k nám (např. e-mailem, poštou nebo prostřednictvím online formuláře žádosti). V následujícím textu vás budeme informovat o rozsahu, účelu a použití vašich osobních údajů shromážděných během procesu podávání žádosti. Ujišťujeme vás, že shromažďování, zpracování a používání vašich údajů se provádí v souladu s příslušnými zákony o ochraně údajů a všemi dalšími zákonnými ustanoveními a že s vašimi údaji je zacházeno přísně důvěrně.

Rozsah a účel shromažďování údajů

Jestliže nám pošlete žádost, budeme zpracovávat vaše související osobní údaje (např. kontaktní a komunikační údaje, dokumenty k žádosti, poznámky v souvislosti s pracovními pohovory atd.) v míře nezbytné pro rozhodnutí o založení pracovního poměru . Právním základem je zde § 26 BDSG-neu podle německého práva (zahájení pracovního poměru), čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR (obecné uzavření smlouvy) a – pokud jste dali souhlas – čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. Souhlas lze kdykoli odvolat. Vaše osobní údaje budou v rámci naší společnosti předány pouze osobám, které se podílejí na zpracování vaší žádosti.

Jestliže bude přihláška úspěšná, budou vámi zadané údaje uloženy na základě § 26 BDSG-neu a čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR v našich systémech pro zpracování dat za účelem výkonu pracovního poměru.

Doba uchovávání údajů

Pokud vám nejsme schopni nabídnout pracovní místo, odmítnete pracovní nabídku, stáhnete svou žádost, odvoláte svůj souhlas se zpracováním údajů nebo nás požádáte o výmaz údajů, údaje, které jste zadali, včetně všech zbývajících fyzických dokumentů souvisejících s vaší žádostí, budou údaje uloženy po dobu maximálně 6 měsíců po skončení procesu podávání žádostí (doba uchování), aby bylo možné v případě nesrovnalostí správně vyhodnotit podrobnosti celého procesu (čl. 6 odst. 1 písm. 1 písm. f GDPR).

PROTI TOMTO UCHOVÁVÁNÍ MŮŽETE VZNÉST NÁMITKU, EXISTUJÍ-LI NA VAŠÍ STRANĚ OPRÁVNĚNÉ ZÁJMY, KTERÉ PŘEVAŽUJÍ NAŠE OPRÁVNĚNÉ ZÁJMY.

Po uplynutí doby uchování budou údaje vymazány, neexistuje-li zákonná povinnost je uchovávat nebo jiný právní důvod pro další uchování. Pokud je zřejmé, že bude třeba uložit vaše údaje po uplynutí doby uchování (např. z důvodu hrozícího nebo probíhajícího soudního sporu), budou vymazány pouze tehdy, když se stanou irelevantními. Další zákonné povinnosti uchovávání údajů zůstávají nedotčeny.