Hlavní zásady

Identita

Odpovědné myšlení a jednání v práci dnes a zítra s cílem chránit zájmy a potřeby akcionářů, zákazníků, dodavatelů, zaměstnanců a budoucích generací.

Orientace na zákazníka

Kvalita našich výrobků a našich služeb je rozhodující pro náš úspěch na trhu. Neustálým procesem zlepšování vytváříme podmínky pro optimální výsledky naší práce pro zákazníka. Zakládáme si na důvěryhodné spolupráci a dlouhodobém partnerství s našimi zákazníky, dodavateli a dalšími obchodními partnery.

Kontinuální zlepšování

Neustále pracujeme na zlepšování kvality našich produktů a služeb. Chceme nadále zvyšovat efektivitu ve všech oblastech společnosti. Vždy se snažíme o nejlepší dostupné metody a důsledně dbáme na vylepšování našeho systému řízení. Jasně definujeme procesy a cíle v naší společnosti, pravidelně je sledujeme a analyzujeme, abychom byli schopni rychle reagovat na neshody.

Udržitelnost

Ekonomický úspěch prostřednictvím hodnotově orientovaného managementu tvoří základ udržitelného rozvoje společnosti. Našimi dnešními podnikatelskými aktivitami chceme vytvořit dlouhodobý a udržitelný základ pro budoucnost!