Usmernenia

Samozrejmosť

Zodpovedné myslenie a konanie za prácu dneška a zajtrajška s cieľom chrániť záujmy akcionárov, zákazníkov, dodávateľov, zamestnancov a budúcich generácií.

Orientácia na zákazníka

Kvalita našich produktov a náš zákaznícky servis sú rozhodujúce pre náš úspech na trhu. Neustálym procesom zlepšovania vytvárame podmienky pre optimálne tvarovanie výsledkov našej práce pre zákazníka. Zakladáme si na vzájomnej spolupráci a dlhodobých partnerstvách s našimi zákazníkmi, dodávateľmi a ďalšími obchodnými partnermi.

Neustále zlepšovanie

Neustále pracujeme na zlepšovaní kvality našich produktov a služieb. Chceme neustále zvyšovať efektivitu vo všetkých oblastiach spoločnosti. Vždy sa snažíme o najlepšie dostupné metódy a dôsledne dbáme na neustále zlepšovanie nášho manažérskeho systému. Jasne definujeme procesy a ciele v našej spoločnosti, pravidelne ich sledujeme a analyzujeme, aby sme vedeli rýchlo reagovať na odchýlky.

Udržateľnosť

Ekonomický úspech prostredníctvom hodnotovo orientovaného manažmentu tvorí základ pre trvalo udržateľný rozvoj spoločnosti. Našimi dnešnými podnikateľskými aktivitami chceme vytvoriť dlhodobý a udržateľný základ pre zajtrajšok.